Sludinājumu portāla 757.lv lietoŔanas noteikumi un nosacījumi

Laipni lūgti 757.lv, resurss, kas ļaus Jums izvietot sludinājumus un tos apspriest!

 1. Mūsu portālā sludinājumus var ievietot gan fiziskas, gan arī juridiskas personas.
 2. Bezmaksas sludinājumi tiek pieņemti tikai no privātpersonām, kas nenodarbojas ar komercdarbību.
 3. Iesniedzot sludinājumu, lietotājs piekrīt servisa lietoŔanas noteikumiem un nosacījumiem.
 4. Personas, kuras nodarbojas ar komercdarbÄ«bu (uzņēmumi vai personas, kas nodarbojas ar divu vai vairāk vienādu preču (pakalpojumu) pārdoÅ”anu), savus sludinājumus mÅ«su portālā publicē par maksu (saskaņā ar mÅ«su portāla apmaksas nosacÄ«jumiem).
 5. Iesniegto maksas sludinājumu skaits ir neierobežots.
 6. Tiek dzēsti sludinājumi, kas neatbilst sludinājumu portāla sadaļai. Sludinājumi bez detalizēta piedāvātās preces, pakalpojuma apraksta (piemēram: produkta kvalitāte, stāvoklis, materiāls, izmēri, funkcionalitāte) un pēc fotogrāfijas nav iespējams noteikt norādÄ«tās detaļas (piemēram: sludinājumā par automaŔīnas pārdoÅ”anu nav norādÄ«ts, ka tā bijusi avārijas stāvoklÄ« un ir saremontēta, par tehnikas pārdoÅ”anu nav norādÄ«ts, ka fotogrāfija atŔķiras no piegādājamās.
 7. Katrā sludinājumā atļauts publicēt tikai vienas konkrētas preces vai pakalpojuma piedāvājumu un tikai vienas konkrētas preces fotogrāfiju ar precīzu cenu un aprakstu.
 8. Aizliegts publicēt sludinājumus vai sludinājumos izmantot:
  1. par nepieejamu (Latvijas teritorijā) preci vai pakalpojumu (piemēram: 2014.g.AUDI Q5 nobraukums 63 tūkst., auto atrodas Vācijā);
  2. izmantot fotogrāfijas, piemēram, analoga datora. Fotogrāfijai jābūt ticamai;
  3. pārkāpt autortiesības vai tiesības uz preču zīmi;
  4. iesniegt sludinājumus citās valodās, nevis latvieŔu, krievu. Kā arī ar tekstu krievu valodā, kas ievadīts translitā;
  5. iesniegt sludinājumus par darbu video čatos, erotisku foto un video uzņemÅ”anu un par seksa pakalpojumu sniegÅ”anu jebkurā veidā;
  6. par medikamentu, preču vai pakalpojumu izplatÄ«Å”anu caur tÄ«kla shēmu;
  7. no aÄ£entÅ«rām par darbiekārtoÅ”anu vai personāla atlasi, par izsoļu organizÄ“Å”anu, no sludinājumu servisiem, ar tādu pakalpojumu, kā ā€“ astroloÄ£ija, zÄ«lÄ“Å”ana, netradicionālā medicÄ«na utt. piedāvājumu;
  8. sludinājumus ar attītiem auto nobraukuma skaitītājiem vai nepareizi norādītu nobraukumu;
  9. izvietot vairākus sludinājumus ar vienādu saturu (ne ātrāk kā pēc iepriekŔējā sludinājuma publicÄ“Å”anas termiņa beigām). Dublētie sludinājumi tiks dzēsti, bet lietotājam tiks atteikta turpmāka apkalpoÅ”ana;
  10. izvietot informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas pārdoÅ”anā aizliegti vai izņemti no apgrozÄ«bas, tostarp: ieročiem, munÄ«ciju, sprāgstoŔām un indÄ«gām vielām, radioaktÄ«viem materiāliem, kā arÄ« narkotiskām un psihotropām vielām.
 9. Cenai sludinājumā (par pakalpojumu vai precēm) jābūt galīgai bez kādiem papildus nosacījumiem.
 10. Portāla administratori dzÄ“Å” visus 8.sadaļā uzskaitÄ«tos sludinājumus.
 11. Mēs iesakām vērīgi izturēties pret jūsu tekstu kvalitāti: nepieļaujiet ortogrāfiskas un interpunkcijas kļūdas, jaunu piedāvājumu rakstiet ar lielo sākuma burtu, nerakstiet daudzas izsaukuma, jautājuma vai citas pieturzīmes pēc kārtas. Atcerieties, ka teksts, kurā nav norādīto kļūdu, ir daudz pievilcīgāks apmeklētājiem. Mūsu novērojumi liecina, ka kvalitatīvi noformētam sludinājumam ir daudz vairāk skatījumu.
 12. Lietotājs (sludinājuma iesniedzējs) uzņemas pilnu materiālo atbildÄ«bu par viņa izvietotā sludinājuma saturu gan attiecÄ«bā pret sludinājumu portālu, gan arÄ« treÅ”ajām personām sludinājumu portāla noteikumu, Latvijas Republikas likumdoÅ”anas, autortiesÄ«bu un saimniecisko tiesÄ«bu, tiesÄ«bu uz preču zÄ«mi pārkāpÅ”anas gadÄ«jumos.
 13. Ja jūs uzskatāt, ka kāds sludinājums pārkāpj mūsu noteikumus, tad jūs varat mums par to rakstīt. Izmantojot portāla materiālus, atsauce uz avotu ir obligāta.
 14. Portāla sludinājumu publicÄ“Å”anas noteikumu un nosacÄ«jumu pārkāpÅ”anas gadÄ«jumā administrācijai ir tiesÄ«bas ieturēt sludinājuma maksu.

Sludinājumu portāla 757.lv foruma lietoŔanas noteikumi un nosacījumi

 1. Noteikumu nezināŔana neatbrīvo lietotāju no atbildības par to pārkāpŔanu.
 2. Forums ir atklāts, par foruma lietotāju var kļūt ikviens mūsu portāla reģistrētais lietotājs.
 3. Visi forumā izvietojamie paziņojumi atspoguļo tikai un vienīgi to autoru viedokli, foruma administrācija neatbild par forumā publicētās informācijas ticamību un likumību.
 4. Visi lietotāji ir vienādā līmenī neatkarīgi no paziņojumu skaita un reģistrācijas datuma.
 5. Ikvienam lietotājam ar cieņu jāizturas pret oponentu uzskatiem, jāatceras, ka cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli.
 6. Kategoriski aizliegts:
  1. Apzināta izteicienu izmantoÅ”ana, kas aizskar lietotājus vai citas personas, jebkāda veida naida kurināŔana. Aizliegti jebkāda veida aizskārumi, vai tie bÅ«tu tieÅ”i (ā€žJÅ«s esat kroplis!), netieÅ”i (ā€žJÅ«s esat lÄ«dzÄ«gs kroplim!ā€ vai aizmuguriski (ā€žIgors ir kroplisā€).
  2. Cilvēka cieņas pazemoÅ”ana sociālā, rasu, nacionālā, reliÄ£iozā, valodas un tamlÄ«dzÄ«gos komunikācijas aspektos. Jebkuras tautas vai valsts kultÅ«ras, tradÄ«ciju un citu nacionālo vērtÄ«bu aizskarÅ”ana.
  3. Jebkādas rupjÄ«bas izpausme, kā arÄ« paziņojumu izvietoÅ”ana gan forumā, gan arÄ« ārpus tā, kas ietver ar faktiem un pierādÄ«jumiem nepamatotu apzināti maldinoÅ”u informāciju un foruma lietotāju apmelojumu.
  4. Spēkā esoŔās likumdoÅ”anas pārkāpÅ”ana un aicināŔana izdarÄ«t pārkāpumu.
  5. ProvocējoÅ”u paziņojumus publicÄ“Å”ana, kas apzināti paredzēti negatÄ«vai foruma lietotāju reakcijai.

Portāla administrācijai ir tiesības bez paskaidrojumiem dzēst Lietotāju izvietotos sludinājumus un komentārus portāla forumā, ja tie pārkāpj portāla 757.lv noteikumus.

Sludinājumu apmaksas nosacījumi portālā 757.lv

 1. IepriekÅ” iesniegta sludinājuma pacelÅ”ana augŔējā pozÄ«cijā fiziskām personām - 0,50 centi + PVN 21%
 2. Vairāk kā viena sludinājuma publicÄ“Å”ana vienā un tajā paŔā sadaļā, fiziskām personām ,izņemot sadaļu ā€žBērniemā€, ā€“ 1 eiro + PVN 21%
 3. Katrs iesniegtais sludinājums, juridiskām personām ā€“ 1 eiro + PVN 21%
 4. Sludinājumu izcelÅ”ana fiziskām un juridiskām personām ā€“ 0,50 centi + PVN 21%.