Juridiskie pakalpojumi

Administratīvās lietas

Cits

Civillietas 2

Ekspertīzes un novērtēšana

Krimināllietas 1

Līdzdalība darijumos

Notāra pakalpojumi 1

Parādu atgriešana 2

Uzņēmumu juridiskā apkalpošana

Uzņēmumu reģistrācija 1

Vīzu un dokumentu noformēšana 7

Ģimenes tiesības 1