Sakaru līdzekļi

Aksesuāri 440

Centrāles un komutatori

Dažādi 3

Faksi

Mobilie telefoni 8

Radio telefoni

Radiostacijas 3

Satelītu TV

Satelītu komunikācija

Stacionārie telefoni

Telefonu numuri