Lauku viensētas (Balvi un raj.)

Balvi

Viļaka

Baltinavas pag.

Balvu pag.

Bērzkalnes pag.

Bērzpils pag.

Briežuciema pag.

Krišjāņu pag.

Kubuļu pag.

Kupravas pag.

Lazdukalna pag.

Lazdulejas pag.

Medņevas pag.

Rugāju pag.

Šķilbēnu pag.

Susāju pag.

Tilžas pag.

Vectilžas pag.

Vecumu pag.

Vīksnas pag.

Žīguru pag.

Cits