Lauku viensētas (Krāslava un raj.)

Dagda

Krāslava

Andrupenes pag.

Andzeļu pag.

Asūnes pag.

Aulejas pag.

Bērziņu pag.

Dagdas pag.

Ezernieku pag.

Grāveru pag.

Indras pag.

Izvaltas pag.

Kalniešu pag.

Kaplavas pag.

Kastuļinas pag.

Ķepovas pag.

Kombuļu pag.

Konstantinovas pag.

Krāslavas pag.

Piedrujas pag.

Robežnieku pag.

Skaistas pag.

Šķaunes pag.

Šķeltovas pag.

Svariņu pag.

Ūdrīšu pag.

Cits