Sludinājumu portāla 757.lv lietošanas noteikumi un nosacījumi

Laipni lūgti 757.lv, resurss, kas ļaus Jums izvietot sludinājumus un tos apspriest!

 1. Mūsu portālā sludinājumus var ievietot gan fiziskas, gan arī juridiskas personas.
 2. Bezmaksas sludinājumi tiek pieņemti tikai no privātpersonām, kas nenodarbojas ar komercdarbību.
 3. Iesniedzot sludinājumu, lietotājs piekrīt servisa lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.
 4. Personas, kuras nodarbojas ar komercdarbību (uzņēmumi vai personas, kas nodarbojas ar divu vai vairāk vienādu preču (pakalpojumu) pārdošanu), savus sludinājumus mūsu portālā publicē par maksu (saskaņā ar mūsu portāla apmaksas nosacījumiem).
 5. Iesniegto maksas sludinājumu skaits ir neierobežots.
 6. Tiek dzēsti sludinājumi, kas neatbilst sludinājumu portāla sadaļai. Sludinājumi bez detalizēta piedāvātās preces, pakalpojuma apraksta (piemēram: produkta kvalitāte, stāvoklis, materiāls, izmēri, funkcionalitāte) un pēc fotogrāfijas nav iespējams noteikt norādītās detaļas (piemēram: sludinājumā par automašīnas pārdošanu nav norādīts, ka tā bijusi avārijas stāvoklī un ir saremontēta, par tehnikas pārdošanu nav norādīts, ka fotogrāfija atšķiras no piegādājamās.
 7. Katrā sludinājumā atļauts publicēt tikai vienas konkrētas preces vai pakalpojuma piedāvājumu un tikai vienas konkrētas preces fotogrāfiju ar precīzu cenu un aprakstu.
 8. Aizliegts publicēt sludinājumus vai sludinājumos izmantot:
  1. par nepieejamu (Latvijas teritorijā) preci vai pakalpojumu (piemēram: 2014.g.AUDI Q5 nobraukums 63 tūkst., auto atrodas Vācijā);
  2. izmantot fotogrāfijas, piemēram, analoga datora. Fotogrāfijai jābūt ticamai;
  3. pārkāpt autortiesības vai tiesības uz preču zīmi;
  4. iesniegt sludinājumus citās valodās, nevis latviešu, krievu. Kā arī ar tekstu krievu valodā, kas ievadīts translitā;
  5. iesniegt sludinājumus par darbu video čatos, erotisku foto un video uzņemšanu un par seksa pakalpojumu sniegšanu jebkurā veidā;
  6. par medikamentu, preču vai pakalpojumu izplatīšanu caur tīkla shēmu;
  7. no aģentūrām par darbiekārtošanu vai personāla atlasi, par izsoļu organizēšanu, no sludinājumu servisiem, ar tādu pakalpojumu, kā – astroloģija, zīlēšana, netradicionālā medicīna utt. piedāvājumu;
  8. sludinājumus ar attītiem auto nobraukuma skaitītājiem vai nepareizi norādītu nobraukumu;
  9. izvietot vairākus sludinājumus ar vienādu saturu (ne ātrāk kā pēc iepriekšējā sludinājuma publicēšanas termiņa beigām). Dublētie sludinājumi tiks dzēsti, bet lietotājam tiks atteikta turpmāka apkalpošana;
  10. izvietot informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas pārdošanā aizliegti vai izņemti no apgrozības, tostarp: ieročiem, munīciju, sprāgstošām un indīgām vielām, radioaktīviem materiāliem, kā arī narkotiskām un psihotropām vielām.
 9. Cenai sludinājumā (par pakalpojumu vai precēm) jābūt galīgai bez kādiem papildus nosacījumiem.
 10. Portāla administratori dzēš visus 8.sadaļā uzskaitītos sludinājumus.
 11. Mēs iesakām vērīgi izturēties pret jūsu tekstu kvalitāti: nepieļaujiet ortogrāfiskas un interpunkcijas kļūdas, jaunu piedāvājumu rakstiet ar lielo sākuma burtu, nerakstiet daudzas izsaukuma, jautājuma vai citas pieturzīmes pēc kārtas. Atcerieties, ka teksts, kurā nav norādīto kļūdu, ir daudz pievilcīgāks apmeklētājiem. Mūsu novērojumi liecina, ka kvalitatīvi noformētam sludinājumam ir daudz vairāk skatījumu.
 12. Lietotājs (sludinājuma iesniedzējs) uzņemas pilnu materiālo atbildību par viņa izvietotā sludinājuma saturu gan attiecībā pret sludinājumu portālu, gan arī trešajām personām sludinājumu portāla noteikumu, Latvijas Republikas likumdošanas, autortiesību un saimniecisko tiesību, tiesību uz preču zīmi pārkāpšanas gadījumos.
 13. Ja jūs uzskatāt, ka kāds sludinājums pārkāpj mūsu noteikumus, tad jūs varat mums par to rakstīt. Izmantojot portāla materiālus, atsauce uz avotu ir obligāta.
 14. Portāla sludinājumu publicēšanas noteikumu un nosacījumu pārkāpšanas gadījumā administrācijai ir tiesības ieturēt sludinājuma maksu.

Sludinājumu portāla 757.lv foruma lietošanas noteikumi un nosacījumi

 1. Noteikumu nezināšana neatbrīvo lietotāju no atbildības par to pārkāpšanu.
 2. Forums ir atklāts, par foruma lietotāju var kļūt ikviens mūsu portāla reģistrētais lietotājs.
 3. Visi forumā izvietojamie paziņojumi atspoguļo tikai un vienīgi to autoru viedokli, foruma administrācija neatbild par forumā publicētās informācijas ticamību un likumību.
 4. Visi lietotāji ir vienādā līmenī neatkarīgi no paziņojumu skaita un reģistrācijas datuma.
 5. Ikvienam lietotājam ar cieņu jāizturas pret oponentu uzskatiem, jāatceras, ka cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli.
 6. Kategoriski aizliegts:
  1. Apzināta izteicienu izmantošana, kas aizskar lietotājus vai citas personas, jebkāda veida naida kurināšana. Aizliegti jebkāda veida aizskārumi, vai tie būtu tieši („Jūs esat kroplis!), netieši („Jūs esat līdzīgs kroplim!” vai aizmuguriski („Igors ir kroplis”).
  2. Cilvēka cieņas pazemošana sociālā, rasu, nacionālā, reliģiozā, valodas un tamlīdzīgos komunikācijas aspektos. Jebkuras tautas vai valsts kultūras, tradīciju un citu nacionālo vērtību aizskaršana.
  3. Jebkādas rupjības izpausme, kā arī paziņojumu izvietošana gan forumā, gan arī ārpus tā, kas ietver ar faktiem un pierādījumiem nepamatotu apzināti maldinošu informāciju un foruma lietotāju apmelojumu.
  4. Spēkā esošās likumdošanas pārkāpšana un aicināšana izdarīt pārkāpumu.
  5. Provocējošu paziņojumus publicēšana, kas apzināti paredzēti negatīvai foruma lietotāju reakcijai.

Portāla administrācijai ir tiesības bez paskaidrojumiem dzēst Lietotāju izvietotos sludinājumus un komentārus portāla forumā, ja tie pārkāpj portāla 757.lv noteikumus.

Sludinājumu apmaksas nosacījumi portālā 757.lv

 1. Iepriekš iesniegta sludinājuma pacelšana augšējā pozīcijā fiziskām personām - 0,50 centi + PVN 21%
 2. Vairāk kā viena sludinājuma publicēšana vienā un tajā pašā sadaļā, fiziskām personām ,izņemot sadaļu „Bērniem”, – 1 eiro + PVN 21%
 3. Katrs iesniegtais sludinājums, juridiskām personām – 1 eiro + PVN 21%
 4. Sludinājumu izcelšana fiziskām un juridiskām personām – 0,50 centi + PVN 21%.